Oferta

Poniższa lista nie stanowi zamkniętego katalogu, a jedynie przykładową ofertę.

PRAWO I ADMINISTRACJA

– umowy handlowe

– umowy spółek

– ekspertyzy i opinie

– decyzje i postanowienia organów państwowych

– akty notarialne itp.

DOKUMENTY PRYWATNE

– akty urodzenia, małżeństwa, zgonu

– dyplomy studiów wyższych

– indeksy

– świadectwa maturalne itp.

FARMACJA I MEDYCYNA

– karty charakterystyki produktów leczniczych

– ulotki informacyjne

– opisy i raporty z badań klinicznych

– badania laboratoryjne

– opisy badań USG, tomograficznych itp.

– artykuły naukowe

– zaświadczenia lekarskie

– karty szczepień itp.

OCHRONA ŚRODOWISKA

– raporty i oceny oddziaływania na środowisko

– decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia itp.

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

– sprawozdania finansowe

– opinie biegłego rewidenta itp.

UBEZPIECZENIA

– warunki ogólne ubezpieczenia

– umowy ubezpieczenia

– polisy

– dokumentacja dotycząca likwidacji szkód itp.

BHP

– procedury i przepisy BHP

– oceny i analizy ryzyka itp.